• Главная
  • Новости
  • Получен патент "Способ газификации любого сырья, в частности твердых бытовых отходов..."

ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ "СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ ЛЮБОГО СЫРЬЯ, В ЧАСТНОСТИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩЕГО УГЛЕРОД"

СПОСІБ ГАЗИФІКАЦІЇ БУДЬ-ЯКОЇ СИРОВИНИ, ЗОКРЕМА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТИТЬ ВУГЛЕЦЬ

Патент України (на 20 р.)      
 
(11) Номер патенту: 111693
 
(21) Номер заявки:  a201507725
 
(22) Дата подання заявки:  03.08.2015
 

(24) Дата, з якої є чинними пра

а: 

25.05.2016
 
(51) МПК (2016.01): C10J 3/18 (2006.01), C10J 3/08 (2006.01), C10J 3/57 (2006.01), C10B 49/14 (2006.01), C10B 3/00
 
(72) Винахідник:  Горда Віктор Іванович (UA ); Сацюк Костянтин Олександрович (UA )
 
(73) Власник:  ГОРДА ВІКТОР ІВАНОВИЧ (UA ); САЦЮК КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA )
 
Патент опубліковано 25.05.2016, бюл. № 10/2016 детальніше... 
 

 

patent 1

patent 2